Home

Welkom op de website van Klein Roessingh. De komende tijd zal de website verder ingevuld worden. U zult hier onder andere het volgende gaan vinden:

  • De geschiedenis van boerderij Klein Roessingh
  • De geschiedenis van Garage Wolters
  • De plannen voor herbestemming erf Klein Roessingh