De voortgang

In de raadsvergadering van 18 december 2019 zal de gemeenteraad zich buigen over het bestemmingsplan.

Op de website van de gemeente Deventer vind je het voorstel zoals dat door de raad zal worden beoordeeld.