Garage Wolters

Sinds de jaren ’80 is Garage Wolters actief aan de Oude Oxersteeg, eerder genaamd Oxersteeg. Achter de boerderij werd de varkensschuur omgebouwd en uitgebreid tot garagebedrijf en werd in de loop der jaren steeds wat verbouwd en uitgebreid. Eerst nog gelegen tussen de weilanden maar gaandeweg omsloten door nieuwbouw. Onder leiding van Gerard en Jan Wolters is er een bedrijf neergezet dat grote waarde hecht aan vakmanschap en een goede klantrelatie.

Nu is echter een tijdstip aangebroken waarop keuzes voor de toekomst gemaakt moeten worden. Er is voor gekozen het garagebedrijf te beëindigen en het terrein te herontwikkelen door naast en achter de boerderij een aantal levensloop bestendige woningen te bouwen. Het plan is genaamd: Klein Roessingh, genoemd naar de boerderij die op het zelfde erf gelegen is.